top of page

BETINGELSER

Abonnement
Tilgangen din til Flexikost's betalingstjenester gjelder i den tidsperioden som er angitt i bestillingen. 
Tilgangen til tjenestene fornyes automatisk til oppgitte perioder inntil du eventuelt sier opp tilgangen ved å skru av auto fornying. 

Ditt abonnement betjenes gjennom nettleser (Safari, Explorer, Chrome, e.l).
Under "administrer ditt abonnement" kan du oppdatere kort, kjøpe tilgang eller si opp ditt abonnement.


Oppsigelse av abonnement
Du sier opp ditt abonnement ved å klikke på \"Avslutt/avbestill abonnement\" under "administrer ditt abonnement" når du er pålogget egen konto gjennom nettleser.
Oppsigelse via e-post, telefon, brev, melding, e.l er ikke gyldig oppsigelse av ditt abonnement.
Abonnemenetet må avsluttes senest 24 timer før neste trekk. Dersom du ikke avslutter abonnementet 24 timer før neste autotrekk vil du bli belastet for neste periode og abonnementet vil bli avsluttet etter neste periode.

 

Altså, det er ingen bindingstid i Flexikost. Hvis ikke avtalen stoppes 24 timer før neste trekk, blir det automatisk trukket for neste avtaleperiode på en måned. 

 

Tjenestene er tilgjengelig ut den perioden du allerede har betalt for, og det gis ingen refusjon av innbetalte beløp selv om avtalen sies opp før utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode!

NB: Du står selv ansvarlig for å avslutte abonnementet på din konto.

 

Angrerett:
Når du kjøper tilgang til FleXikost, får du tilgang til hele tjenesten umiddelbart. Du samtykker til at levering påbegynnes umiddelbart, og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet jf angrerettloven §22 bokstav n "levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt»

 

Personvernerklæring 
Personvernerklæringen angir retningslinjene våre, herunder valgmulighetene dine, angående innhenting, bruk og utlevering av visse opplysninger, inkludert personopplysninger, som foretas av FleXikost (Nordic Health and Fitness AS)

 

Fraskrivelse og begrensning av ansvar
FleXikost kan ikke stilles til ansvar for skade eller ulempe som direkte eller indirekte er en konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon mottatt direkte eller indirekte via FleXikost. Dersom du mener at du er påført slik skade eller ulempe, er eventuell skadeerstatning begrenset opp til et beløp som samsvarer med den summen du har betalt for ditt medlemskap hos FleXikost.

 

Ved å godta betingelsene samtykker du også til

 

  1. Jeg påtar meg alt av ansvar for egen aktivitet, helse, ernæring og trening.

  2. Jeg forstår at FleXikost er en tjeneste på internett og mobil. Jeg vil ikke holde FleXikost ansvarlig for eventuelle skader jeg påfører meg.

 

Force Majeure 
Hendelser utenfor vår kontroll (som for eksempel streik, lock-out, naturkatastrofer, brann o.l) gir FleXikost rett til å avlyse alle medlemskap uten erstatningsplikt overfor våre medlemmer.

 

Nettverksproblemer og nettleser
FleXikost er ikke ansvarlig for forhold slik som nettverksproblemer og lignende. Vår tjeneste fungerer i de aller fleste nettlesere og mobiltelefoner. Vi anbefaler våre brukere å oppgradere til nyeste versjon av nettleser, uavhengig av leverandør.

 

Oppdatering og vedlikehold
FleXikost forbeholder seg retten og utføre vedlikehold og oppdateringer på plattformen og applikasjon. Vedlikeholdsarbeid og oppdateringer vil bli gjort på tidspunkt med lite bruker-aktivitet.

 

Aldersgrense 
Du må være fylt 18 år for å bruke våre tjenester.

 

Aksept av vilkår 
Når du registrerer deg med prøveabonnement og/eller medlemskap hos FleXikost, forutsettes det at vilkårene er lest og akseptert.

 

Endring av vilkår og pris 
Vilkårene kan endres og du vil bli motta beskjed om dette via e-post eller en melding på tjenesten. FleXikost har rett til å endre abonnement og abonnementsavgift om ønskelig. I et slikt tilfelle vil du som medlem ikke måtte betale ny abonnementsavgift før du har godtatt dette.

 

Tvisteløsning 
Enhver tvist vedrørende www.FleXikost.no med tilhørende innloggings-tjenester er underlagt lover og regler i Norge."

bottom of page