Vi utleverer dine opplysninger for visse formål og til tredjeparter som beskrevet under:

1) Beskyttelse av FleXikost og andre:
Nordic Health and Fitness AS (FleXikost) forbeholder seg retten til å utlevere og bruke personopplysninger og informasjon hvis vi eller de har rimelig grunn til å tro at videreformidling av slik informasjon er nødvendig for å

  1. tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter, regulativer, rettslige prosesser eller henstillinger fra offentlige etater,
  2. håndheve gjeldende brukervilkår, inkludert etterforskning av potensielle brudd på disse,
  3. oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere ulovlige eller mistanke om ulovlige aktiviteter (inkludert betalingssvindel), sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer,
  4. beskytte mot skade på rettigheter, eiendom eller sikkerhet for FleXikost, brukerne av tjenesten eller allmennheten, som påkrevd eller tillatt ved lov.

2) Selskapsoverføringer:
I forbindelse med eventuell omorganisering, restrukturering, fusjon, salg eller annen overføring av eiendeler, overfører vi opplysninger, inkludert personopplysninger, forutsatt at mottakeren godtar å respektere dine personopplysninger på en måte som er forenlig med personvernerklæringen vår.