For spørsmål som gjelder personvernerklæringen eller bruk av personlig informasjon, informasjonskapsler eller lignende teknologi, kan du kontakte oss på e-postadressen post(at)flexikost.no

Datakontroller av personlig informasjon er Nordic Health and Fitness AS, som er leverandør av FleXikost. Merk at om du kontakter oss for at vi skal hjelpe deg, kan vi måtte bekrefte din identitet før vi behandler anmodningen, dette på grunn av din og vår sikkerhet.