Du må være eller bli medlem av FleXikost for å kunne følge kostholdsplanen. Dette er ikke inkludert og koster kr. 199,- pr. mnd. uten noe form for binding. Du kan når som helst si opp medlemskapet i FleXikost inne på egen profil.