Mange har en eller annen form for begrensning når det komme til trening pga. Skader, vondter o.l. Øvelser kan alltids byttes ut med andre øvelser osv., men dette krever at du også selv er løsningsorientert og kreativ. Gruppen vil kunne være en god hjelp for innspill, men en større omlegging i programmet spesifikt for en person, vil vi dessverre ikke ha kapasitet til.