Hele prinsippet er at du skal følge din egen progresjon ut i fra der du er treningsmessig ved oppstart, derfor vil opplegget passe for de aller fleste.

Det viktigste er at du har et ønske om å utfordre deg selv fra uke til uke, i tillegg til at du også må ha kjennskap til grunnleggende teknikk innenfor styrketrening. Det vil derfor ikke bli tøffere enn det du mestrer, dette styrer du selv.