For at vi skal lage kostholdsplaner til deg taster du inn opplysning som vi lagrer og som utgjør grunnlaget for kostholdsplanen.

Vi lagrer opplysninger du gir oss som omfatter:
navnet ditt, e-postadresse, fødselsdato (alder), vekt, høyde, daglig aktivitetsnivå, antall treninger og mål (opp i vekt, holde vekten, ned i vekt). Disse opplysningene taster du selv inn ved registrering.