Du vil få helt spesifikke instrukser på hvordan innstillingene dine i Flexikost skal være under hele opplegget. Vi legger opp til en kombinasjon av LCHP of Flexible diet med «økedager» og deload, men du står fritt til å velge Flexible diet om du heller ønsker det. Gode resultater får du uansett valg av kosthold, du får uansett god informasjon om hvordan du skal gå frem.