• Sette seg et spesifikt mål over en tidsbegrenset periode for å jobbe strukturert  og målrettet sammen for å nå det.
  • Hvordan jobbe for å oppnå en lavere fettprosent og få mer muskler mest effektivt. Hva gjør vi og hvorfor gjør vi det?
  • Mindset og strategier: Få mentalt påfyll og strategier for å gjennomføre der du tidligere har gitt opp
  • Periodisere – forstå viktigheten av å spille på lag med hvordan kroppen fungerer.