Vi oppdaterer denne personvernerklæringen fra tid til annen som respons til endringer i juridiske, regulative eller operative krav. Om du ikke godtar oppdateringer i denne personvernerklæringen, kan du avslutte din bruk av FleXikost tjenesten.