• vite hvilken informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning),
  • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
  • reservere deg mot direkte markedsføring (telefonsalg, adressert post, e-post, SMS o.l.),
  • trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette fører til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg.