Du må være 16 år eller eldre for å abonnere på FleXikost-tjenesten. Personer under 16 år kan benytte seg av tjenesten, men bare med medvirkning, under tilsyn og med godkjenning fra en forelder, foresatt eller formynder.