Angreretten gjelder frem til oppstarten av kurset
  
Når du har fått tilgang til Superformen gjelder angrerettloven §22 bokstav n; «levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt»