Upresis kaloritelling på pulsklokker

Spørsmål fra medlem av den lukkede Facebook gruppen vår.

«Jeg er litt bekymret for om jeg ligger på riktig kaloriinntak. I følge klokken min forbrenner jeg ca 3000 kalorier daglig, og det skiller 300 kalorier fra Flexikost sin anbefaling.»

Svar:

Hei:-) Det er viktig å vite at pulsklokker estimerer kaloriforbruket ditt på bakgrunn av algoritmer fra ulike studier. Disse algoritmene tar blant annet utgangspunkt i at det er et proporsjonalt økende forhold mellom puls og arbeid, og det stemmer langt i fra alltid. 

Klokken din vil for eksempel øke kaloriforbruket hver gang du stresser litt, fordi stress fører til økt puls. M.a.o. betyr det at om du sitter i kontorstolen og føler på stresset, vil det gi utslag som økt kaloriforbruk på klokka.

Det samme gjelder dagsformen. Dersom dagsformen er dårligere, vil du få en større- og raskere pulsøkning på samme mengde arbeid som på en bedre dag. Sannsynligvis er stor for at arbeidskapasiteten din reduseres på en dårlig dag, men klokken vil derimot vise det motsatte.

Det er heller ikke kaloritelling som er hovedfunksjonen til klokkene.

Studie på pulsklokker og kaloritelling

Det ble nok så nylig gjort en stor studie på hvor pålitelig kaloritelling på pulsklokkene er. Det viste seg at de beste armbåndene i testen hadde en feilmargin på over 25 prosent i snitt. Visse armbånd viste hele 50 prosents feil når det kom til kaloritelling.

Min anbefaling er derfor å ikke sammenligne kaloriene på pulsklokken med kaloriene i Flexikost. Klokkene kan vise en trend, men viser som regel ikke sannheten. Derfor vil det å sammenligne disse tallene, erfaringsmessig skape mer usikkerhet enn noe annet.

Link til studier:

Testhttps://www.testfakta.se/sv/sport-fritid/article/traningsbanden-fortsatt-usla-pa-kalorimatning

https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/05/fitness-trackers-accurately-measure-heart-rate-but-not-calories-burned.html

Med vennlig hilsen

Thea