Endringer i denne personvernklæringen

Endringer i denne personvernklæringen

Vi oppdaterer denne personvernerklæringen fra tid til annen som respons til endringer i juridiske, regulative eller operative krav. Om du ikke godtar […]

23. juni 2020 Thea Danielsen
Les mer

Informasjonskapsler og Internettannonsering

Vi bruker informasjonskapsler og andre teknologier (slik som websignaler) av forskjellige grunner. For eksempel bruker vi informasjonskapsler og andre teknologier for å […]

23. juni 2020 Thea Danielsen
Les mer

Barn

Du må være 16 år eller eldre for å abonnere på FleXikost-tjenesten. Personer under 16 år kan benytte seg av tjenesten, men […]

23. juni 2020 Thea Danielsen
Les mer

Sikkerhet

Vi benytter rimelige administrative, logiske, fysiske og administrasjonsmessige tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, tyveri, uautorisert tilgang, bruk og endring. […]

23. juni 2020 Thea Danielsen
Les mer

Du har rett til å:

vite hvilken informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning), kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller […]

23. juni 2020 Thea Danielsen
Les mer

Utlevering av opplysninger

Vi utleverer dine opplysninger for visse formål og til tredjeparter som beskrevet under: 1) Beskyttelse av FleXikost og andre: Nordic Health and […]

23. juni 2020 Thea Danielsen
Les mer

Bruk av opplysninger

Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg som kunde eller bruker til følgende formål: Lage skreddersydd kostholdsplan Salg og markedsføring: Vi […]

23. juni 2020 Thea Danielsen
Les mer

Innsamling av opplysninger

For at vi skal lage kostholdsplaner til deg taster du inn opplysning som vi lagrer og som utgjør grunnlaget for kostholdsplanen. Vi […]